Stappenplan


Offerte

Offerte en offertegesprek

Nadat we in kaart gebracht hebben wat uw wensen en huidige situatie zijn, zullen we één of meerdere offertes opstellen. Deze offertes zijn zeer uitgebreid van aard, omdat u natuurlijk niets heeft aan alleen cijfers. Het opstellen van de offertes duurt tussen de 1 en 6 weken. Deze ruime schatting is omdat wij ook weer afhankelijk zijn in het opvragen van offertes bij bijvoorbeeld hardware leveranciers.

De offertes zijn als volgt opgebouwd:

  1. Overzicht van beraamde kosten, zodat u snel weet waar u financieel aan toe bent. De beraamde kosten bestaan uit eenmalige kosten voortvloeiend uit stap 4 en uit de terugkerende kosten voortvloeiend uit stap 5 van het stappenplan.
  2. Weergave van de inventarisatie zoals gemaakt tijdens het eerste gesprek.
  3. Voorstel van de door ons te bieden oplossing. Dit kunnen meerdere mogelijke oplossingen zijn, resulterend in verschillen in de beraamde kosten.
  4. Uitleg van de beraamde kosten, punt voor punt.

Indien u dit wenst komen we de gemaakte offertes graag mondeling toelichten. Hiervoor geldt dat we een afspraak maken op een datum en tijdstip naar uw keuze.